Er brændet tørt nok? Sådan kan du checke det

3. november 2023

I takt med at temperaturen falder, og vi begynder at fyre op i brændeovnene, bliver spørgsmålet “er brændet tørt?” yderst relevant. At fyre med vådt brænde er ikke blot en ineffektiv anvendelse af ressourcerne; det fører også til en markant stigning i forureningen. Det er derfor kritisk at kunne vurdere, om dit brænde er tørt nok til brug. Her er nogle pålidelige metoder til at teste fugtigheden i dit brænde.

Læs også om rengøring af glas og brændkammer i brændeovn

Brændet skal være tørt

For at opnå en effektiv forbrænding og maksimere energiudbyttet fra dit brænde, bør fugtighedsindholdet være under 20%. Tørt brænde brænder renere og varmere og reducerer udslippet af partikler og andre forurenende stoffer, som kan være skadelige for både indeklimaet og det ydre miljø.

Brug en fugtighedsmåler

En fugtighedsmåler, også kendt som en træfugtmåler, er et uundværligt værktøj for brændeovnsejere. Det er en lille, håndholdt enhed, der ved hjælp af to sonder måler mængden af fugtighed i træet. Måleren sender en svag elektrisk strøm gennem brændet og måler modstanden, som giver en indikation af fugtigheden. Ved brug af fugtighedsmåleren skal du sikre dig, at sonden trænger ind i det indre af brændestykket, da det ydre lag kan være mere tørt og give en falsk læsning.

Slå brændet sammen

En hurtig og enkel, dog mindre præcis, metode er at slå to stykker brænde sammen. Tørt brænde vil give en høj og resonant lyd, mens vådt brænde vil resultere i en dump og flad lyd. Denne lydforskel skyldes forskellen i tætheden af tørt og vådt træ.

Se efter tørrerevner

Visuel inspektion af brændet kan også give en god indikation af dets fugtighedsniveau. Tørt brænde vil ofte vise tørrerevner – det er de små, fine sprækker som opstår, når træet tørrer og trækker sig sammen. Mens fraværet af sådanne revner ikke nødvendigvis betyder, at brændet er vådt, er deres tilstedeværelse et godt tegn på, at brændet er klar til brug.

Prøv med opvaskemiddel på brændet

En kreativ, men effektiv metode er at påføre lidt opvaskemiddel på brændets åbne overflade (enden) og derefter blæse på den anden åbne overflade. Hvis brændet er vådt, vil opvaskemiddelet skabe bobler på grund af den luft, der presses ud fra brændets porer. Denne metode er en indikation på, at der stadig er en betydelig mængde fugt tilbage i træet.

Syder brændet når du brænder det

En anden observation kan gøres, mens brændet brænder. Vådt brænde vil ofte syde og poppe, som resultat af fugt, der fordamper fra træet under forbrænding. Denne proces kan også medføre, at brændet brænder ujævnt og producerer mere røg.

Er brændet tørt? Brug altid tørt brænde - for din egen og miljøets skyld.

Hvorfor bør du ikke fyre med vådt brænde?

Det er vigtigt at forstå, hvorfor det er så essentielt kun at fyre med tørt brænde. For det første er forbrændingseffektiviteten betydeligt lavere med vådt træ, hvilket fører til en mindre mængde varme for den samme mængde brænde. For det andet, når vådt brænde brænder,

frigives der flere skadelige emissioner, herunder en højere koncentration af partikler og kulbrinter, som bidrager til luftforurening og kan skade menneskers sundhed.

Ved at følge disse enkle metoder kan du sikre dig, at du fyre med træ, der er optimalt for både din brændeovn og miljøet. Husk altid at planlægge og forberede dit brænde i god tid, så det har tilstrækkelig tid til at tørre, før fyringssæsonen begynder.