Natfyring/fyre over

4. november 2023

Natfyring, også kendt som at fyre over, er en teknik brugt i brændeovne og pejse, hvor man lægger en mængde brænde i ovnen med det formål at holde ild og varme i længere tid, typisk over natten, uden at der skal tilføjes mere brænde.

Uddybende forklaring

Princippet bag natfyring er at udnytte brændets og brændeovnens/pejsens termiske masse til at opretholde varme over en længere periode. Dette opnås ved at indstille lufttilførslen til et minimum, således at brændet brænder langsommere og dermed frigiver varme over flere timer. Det er en effektiv metode til at opretholde en behagelig temperatur og kan være økonomisk, da det reducerer behovet for konstant opfyldning af brænde.

Overvejelser ved natfyring/fyre over

For at udføre natfyring korrekt, er det vigtigt at anvende tørt og hårdt brænde, som har en langsommere forbrændingstid. Blødt træ brænder hurtigt og er ikke ideelt til denne metode. Før man går til ro, fyldes brændeovnen eller pejsen op med brænde. Brændeovnens spjæld eller pejsens luftventil justeres derefter, så der tillades minimal ilttilførsel. Det er denne begrænsning i ilt, som sænker forbrændingstemperaturen og får brændet til at gløde i stedet for at flamme op.

Der er dog visse risici forbundet med natfyring/fyre over. En af de største risici er ophobning af kulilte, da en ufuldstændig forbrænding kan finde sted ved lav ilttilførsel. Det er derfor essentielt at sikre god ventilation og have en fungerende kuliltealarm installeret. En anden risiko er tjæredannelse i skorstenen, som kan øge risikoen for skorstensbrand. Det anbefales at have regelmæssig inspektion og rengøring af skorsten og brændeovn.

Natfyring kan også have indflydelse på miljøet. Da forbrænding ved lav temperatur kan føre til ufuldstændig forbrænding, kan det resultere i højere udslip af partikler og andre skadelige stoffer. Derfor er det vigtigt at vælge en brændeovn eller pejseindsats med høj effektivitet og at følge de lokale regler for emissioner.