Skorstenslysning

3. november 2023

Skorstenslysningen refererer til det tværsnit af skorstenen, hvor røggasserne slipper ud i atmosfæren. Denne dimension er kritisk for sikker og effektiv forbrænding i brændeovne, pejse og andre fyringsanlæg.

Skorstenslysningens størrelse spiller en central rolle for enhver brændeovn eller pejses funktion. Den skal være tilstrækkelig til at kunne lede røggasserne fra forbrændingskammeret til det fri uden at skabe for meget eller for lidt træk. Trækket i skorstenen er afgørende for, hvor godt forbrændingen forløber, da det påvirker tilførslen af ilt til bålet og dermed forbrændingstemperaturen og effektiviteten.

Dimensionering af skorstenslysning

Dimensionen af skorstenslysningen er afhængig af flere faktorer, herunder brændeovnens eller pejsens størrelse, type og effektivitet samt højden og placeringen af skorstenen. For at optimere forbrændingen bør lysningsarealet være proportionalt med fyringsanlæggets kapacitet. Et for lille lysningsareal kan medføre dårlig forbrænding og ophobning af røggas, hvilket kan resultere i sod i skorstenen og øget risiko for skorstensbrand. Et for stort lysningsareal kan derimod medføre for kraftigt træk, der fører til hurtig og uøkonomisk forbrænding.

Regulering og beregning

I Bygningsreglementet fastsættes der krav til skorstenslysningens størrelse for at sikre, at nye brændeovne og pejse fungerer sikkert og effektivt. Beregningen af det korrekte lysningsareal er en teknisk proces, der ofte kræver en specialist, for eksempel en skorstensfejer eller en anden fagperson med ekspertise inden for området. De tager højde for ovnens eller pejsens effekt, trækket i skorstenen og andre relevante faktorer.