Gamle brændeovne fra før 2003 skal nedlægges

6. januar 2022

I et ambitiøst træk for at forbedre luftkvaliteten og reducere miljøpåvirkningen skal gamle brændeovne nedlægges. Det blev en realitet da en ny dansk lov trådte i kraft i 2021, hvilket har betydelige konsekvenser for tusindvis af danske hjem. Loven kræver, at brændeovne og pejseindsatser, der er produceret før 2003, skal nedlægges. Dette skridt er en del af Danmarks bredere bestræbelser på at bekæmpe klimaforandringerne og forbedre den offentlige sundhed.

Baggrunden for loven

Brændeovne er en væsentlig kilde til partikelforurening, især de ældre modeller. Studier har vist, at partikler fra brændeovne kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser, herunder øget risiko for hjerte-kar-sygdomme, luftvejssygdomme og andre alvorlige helbredsproblemer. De ældre ovne, især dem produceret før 2003, er mindre effektive og udleder en større mængde skadelige partikler.

Miljømæssig baggrund

Forurening fra gamle brændeovne

Forskning indikerer, at brændeovne produceret før 2003 kan udlede op til 50% flere skadelige partikler end nyere modeller. Disse partikler, kendt som PM2.5 (fine partikler med en diameter på mindre end 2,5 mikrometer), kan trænge dybt ind i lungerne og endda ind i blodbanen.

Sammenlignet med biludstødning, som ofte spredes over større områder, er partikelforurening fra ældre brændeovne mere koncentreret lokalt. Dette skyldes, at brændeovne typisk anvendes i boligområder, hvilket resulterer i højere koncentrationer af partikler i de omgivende boligkvarterer. Denne lokale koncentration af forurening kan forårsage betydelige sundhedsrisici, især i tætbefolkede områder eller i områder med dårlig ventilation.

En yderligere bekymring er, at mange af de ældre brændeovne ikke er udstyret med moderne forbrændingsteknologi, hvilket fører til en mindre effektiv forbrænding og dermed højere udledning af skadelige stoffer som kulmonoxid, organiske forbindelser og flygtige organiske stoffer, foruden partikler.

Sundhedsmæssige konsekvenser ved gamle brændeovne

Læs også hvordan du minimerer sundhedsrisiko ved brændeovn

Direkte sundhedsrisici

Partikelforurening fra brændeovne er direkte knyttet til flere sundhedsmæssige problemer. Den mest umiddelbare effekt ses i forværringen af respiratoriske tilstande som astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Disse fine partikler kan forårsage inflammation og forværre symptomer hos personer med eksisterende respiratoriske lidelser.

Desuden er der en øget risiko for lungekræft. Langtidseksponering for PM2.5 har vist sig at være en signifikant risikofaktor for udvikling af lungekræft, selv ved niveauer under de nuværende luftkvalitetsretningslinjer.

Udover respiratoriske sygdomme er der også beviser for, at langvarig eksponering for partikelforurening negativt kan påvirke hjerte-kar-systemet. Dette kan inkludere øget risiko for hjerteanfald, slagtilfælde og andre kardiovaskulære sygdomme. Partiklerne kan bidrage til inflammation og atherosklerose (åreforkalkning), hvilket kan føre til disse alvorlige helbredsproblemer.

Samlet set understreger disse data vigtigheden af at reducere eksponeringen for partikelforurening fra ældre brændeovne for at beskytte folkesundheden.

Hvad betyder loven for husejere?

Husejere med en ældre brændeovn står over for et vigtigt valg. Ifølge loven skal disse ovne enten udskiftes med nyere, mere miljøvenlige modeller eller fjernes helt. Regeringen har indført forskellige incitamenter og støtteordninger for at hjælpe husejere med denne overgang.

Muligheder for udskiftning

For dem, der ønsker at beholde muligheden for en brændeovn i hjemmet, tilbyder markedet en række nye og mere effektive modeller. Disse nyere ovne opfylder strenge miljøstandarder og er designet til at reducere udledningen af skadelige partikler betydeligt.

Hvad sker der med de gamle brændeovne?

Gamle brændeovne skal ikke blot fjernes, men også bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde. Kommunerne og lokale genbrugsstationer spiller en afgørende rolle i denne proces, idet de sikrer, at ovnene skrottes korrekt og genanvendes så vidt muligt.

Langsigtede fordele

Denne lovgivning er et vigtigt skridt mod et renere og sundere Danmark. Selvom overgangen kan være en udfordring for nogle husejere, er de langsigtede fordele tydelige. Reduktionen i luftforurening vil ikke kun forbedre folkesundheden, men også bidrage til Danmarks klimamål.

Miljø og sundhed vejer tungere end gamle brændeovne

Loven fra 2021 om nedlæggelse af brændeovne produceret før 2003 er et bevis på Danmarks forpligtelse til miljøbeskyttelse og folkesundhed. Mens denne ændring kræver tilpasning og investering fra husejerne, er den et vigtigt skridt i retning af en renere og mere bæredygtig fremtid.


Læs mere om loven her