Minimér sundhedsfaren ved brug af brændeovne og pejse

6. november 2023

Er brændeovnsrøg farlig?

Brænderøg er en kompleks blanding af gasser og fine partikler, der opstår, når brændsel som træ ikke forbrændes fuldstændigt. Derfor er det så altafgørende at fyre korrekt og sikre sig den fornødne viden, så man kan minimere sundhedsfaren og ikke bidrager til luftforureningen.

De fine partikler, kendt som PM2.5, kan trænge ind i lungerne og endda ind i blodbanen og føre til akutte luftvejsinfektioner og muligvis øge risikoen for kræft. Specielt astmatikere og personer med kroniske luftvejssygdomme kan opleve forværrede symptomer.

Ud over PM2.5 indeholder brænderøg også andre skadelige stoffer såsom kulmonoxid (CO), kvælstofoxider (NOx), flygtige organiske forbindelser (VOCs), og polyaromatiske kulbrinter (PAHs), som alle kan have skadelige effekter på sundheden. For eksempel kan CO forhindre kroppens evne til at transportere ilt, mens PAH’er har været forbundet med genetiske ændringer og kræft. For at minimere disse sundhedsrisici er det essentielt at sikre, at forbrændingen er så fuldstændig som muligt, hvilket reducerer mængden af skadelige stoffer i røgen.

Problemerne er der, men de kan håndteres

Det er vigtigt at forstå de forskellige faktorer, der påvirker brænderøgens sammensætning, som f.eks. træsort, brændselsfugtighed og forbrændingstemperatur. For eksempel producerer blødt træ som gran mere sod end hårdt træ som eg, når det brændes. Derfor kan uddannelse og bevidsthed om disse faktorer blandt brugere spille en afgørende rolle i at minimere sundhedsfaren og reducere de skadelige effekter af brænderøg.

Årsager til problemerne

Udover de allerede nævnte årsager kan mangelfuld vedligeholdelse af brændeovnen også bidrage til ufuldstændig forbrænding. En sodet eller beskadiget brændeovnslåge kan f.eks. tillade kold luft at indtrænge og køle brændkammeret, hvilket reducerer effektiviteten af forbrændingen. Regelmæssig service og vedligeholdelse, såsom udskiftning af defekte dele, er derfor afgørende for korrekt forbrænding med så lav risiko som muligt.

Valg af den rigtige brændeovn

Når du står over for valget af en ny brændeovn, er der flere faktorer at overveje for at sikre, at dit valg støtter både effektiv forbrænding og mindsker miljøbelastningen. Moderne brændeovne er designet til at forbrænde mere rent og effektivt end ældre modeller. Dette opnås gennem avancerede forbrændingsteknologier såsom sekundær og tertiær lufttilførsel, som forbedrer luftstrømmen og sikrer mere komplet forbrænding af brændet, hvilket resulterer i mindre røg og færre skadelige partikler.

Derudover er det anbefalelsesværdigt at vælge en brændeovn med miljømærkninger såsom Nordic Swan eller EU’s miljøblomst. Disse mærkninger er ikke blot symboler på produkters miljømæssige integritet; de er garantier for, at ovnene har bestået strenge miljøkrav i forhold til emission og energieffektivitet. Brændeovne, der bærer disse certificeringer, er testet og vurderet for at sikre, at de er blandt de reneste og mest effektive på markedet.

Ud over miljømærkerne kan det også være fordelagtigt at undersøge ovnens varmeeffektivitet og dens evne til at udnytte brændet fuldt ud, hvilket resulterer i mindre spild og færre udgifter til brænde på lang sigt. Der er også ovne, som har indbygget teknologi til at genanvende varmen, hvilket yderligere kan forbedre energieffektiviteten.

Når du vælger en brændeovn, er det også vigtigt at tage højde for størrelsen og layoutet af dit hjem, så ovnens kapacitet matcher opvarmningsbehovet. En for stor ovn vil ikke kun være mere dyr i drift, men også risikere overforbrænding, hvilket kan føre til unødvendig forurening og et reduceret indeklima.

Endelig, når du installerer din nye brændeovn, er det vigtigt at arbejde med kvalificerede fagfolk, der kan sikre korrekt installation og vejledning i optimal anvendelse. Dette inkluderer korrekt placering i hjemmet for at sikre effektiv varmefordeling samt rådgivning om vedligeholdelse og korrekt brug, som er afgørende for at maksimere fordelene ved de miljøvenlige egenskaber i moderne brændeovne.

Korrekt fyringsteknik kan minimere sundhedsfaren

Foruden at tænde op fra toppen kan det også være gavnligt at bruge en ildfastere, som hjælper med at opretholde en høj og stabil forbrændingstemperatur. En ildfaster kan også hjælpe med at skabe en mere ensartet forbrænding, hvilket resulterer i mindre røg.

Læs også om sikkerhed og brændeovne

Problemer med dårligt brændsel og kemikalier

Det er også vigtigt at nævne, at brænding af plast, imprægneret træ eller malede eller lakerede overflader kan frigive meget farlige kemikalier, herunder dioxiner, som er stærkt giftige og kan medføre alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser.

Fyr derfor aldrig med:

  1. Mælkekartoner, æggebakker, plastik
  2. Tænd ikke op med tryksager som ugeblade og reklamer – det er affald.
  3. Trykimprægneret træ eller EU-paller
  4. Træ med rester af maling, lak eller lignende.
  5. Træ der indeholder rester fra byggeri – f.eks. søm og skruer
  6. Krydsfiner eller spånplader
  7. Brug ikke kemikalier til optænding

Det er altid en god idé at være ekstra opmærksom på, hvordan man tænder op i sin brændeovn eller pejs. For at sikre et sikkert indeklima og undgå unødvendige risici er det bedst at undgå brug af benzin eller andre brændbare væsker. Disse stoffer kan frigive giftige kemikalier som dioxiner og benzen, som ikke kun kan påvirke luftkvaliteten, men også dit helbred. Både direkte ved uforudsigelige flammer, men også indirekte gennem sundhedsskadelige dampe.

Minimér sundhedsfaren – vejret siller en stor rolle for din fyrings påvirkning af luften

Fokus på kvalitet og korrekt brug

Når vi bruger brændeovne og pejse, spiller vejret også en afgørende rolle for, hvordan røgen påvirker den lokale luftkvalitet. På dage med tåge har røgen fra brændeovne tendens til at blive hængende lavt over jorden, hvilket kan gøre luften tung og fyldt med partikler, der er skadelige at indånde. Det er derfor særligt vigtigt at være opmærksom på at tænde op på de rette tidspunkter, hvor vejrforholdene tillader en bedre spredning af røgen.

Lidt vind kan være til hjælp for at sprede røgen og forbedre luftkvaliteten, men for meget vind kan derimod skabe turbulens og ustabilitet i brændeovnens træk, hvilket kan resultere i en ujævn forbrænding og potentielt øge emissionen af skadelige stoffer. Det er derfor vigtigt at justere brugen af din brændeovn eller pejs efter vindforholdene for at sikre en optimal og sikker forbrænding.

På dage med stærk blæst vind kan det være klogt at overveje ikke at tænde op, da det kan være vanskeligt at kontrollere røgudviklingen, og der kan være øget risiko for gnistdannelse, som kan være en brandfare. Dette afhænger naturligvis meget af din skorsten og andre faktorer, men det er værd at være opmærksom på, at vejret generelt påvirker effektiviteten af din afbrænding. Det samme gælder hvor store gener din røg giver omgivelserne.

Læs også hvordan du checker om brændet er tørt

Minimér sundhedsfaren – der er meget du kan gøre

Som beskrevet er der meget du kan gøre for at mindske sundhedsproblemer forbundet med brug af brændeovne. Opsummeret kan man sige, at først og fremmest er det vigtigt at vælge den rigtige type brændeovn. En der er designet til effektiv og ren forbrænding. Herefter skal du sikre dig, at det brænde du bruger, er rent og tørt; fugtigt brænde producerer mere røg og forurening. En effektiv metode til optænding er at tænde op fra toppen, hvilket fremmer en renere forbrænding og mindre røgudvikling.

Det er også afgørende at sørge for god ventilation, så når du fyrer i brændeovnen, er det vigtigt at lufte godt ud for at reducere ophobning af skadelige partikler indendørs. Til sidst er korrekt opbevaring af brændet nødvendig for at holde det tørt og klar til brug; vådt eller fugtigt brænde kan skabe problemer for både forbrændingseffektivitet og luftkvalitet. Ved at tage disse forholdsregler kan du hjælpe med at beskytte både din egen sundhed og miljøet.


Du kan finde flere informationer på mst.dk