Sikkerhed og brændeovne

15. december 2023

Brændeovne har længe været en del af mange hjem, hvor de tilbyder både varme og en hyggelig atmosfære. Sikkerhed og brændeovne kræver korrekt brug af brændeovne og en høj grad af ansvarlighed og kendskab til sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre brandrisici og sikre optimal forbrændingseffektivitet.

Huse, brændeovne og installationer er unikke, og du skal altid sikre dig, at din egen installation er korrekt udført. Læs altid vejledningen for din brændeovn grundigt og spørg installatøren, skorstensfejeren eller andre autoriserede eksperter, hvis du er i tvivl. I det følgende giver vi en række generelle anbefalinger, som kan gøre brugen af din brændeovn mere sikker.

Optænding og anvendelse for sikker brug af brændeovne

Brug tørt træ

 • Vigtigheden af fugtighedsindhold: Tørt træ med et lavt fugtighedsindhold (under 20%) brænder mere effektivt og producerer mindre røg og sod. Dette reducerer risikoen for skorstensbrande betydeligt.
 • Forberedelse af træet: Tørring af træ tager normalt mellem 6-18 måneder, afhængigt af træsorten. Opbevar træet på et tørt og ventileret sted.

Korrekt optænding i brændeovn

 • Anvendelse af optændingsmetoder: Start med tændbriketter eller små optændingsstykker og tilføj større stykker træ, efterhånden som ilden tager fat. Dette hjælper med at opbygge en stabil varmekilde.
 • Forbrændingstemperatur: En optimal forbrændingstemperatur sikrer, at træet brænder helt og effektivt, hvilket minimerer sod og skadelige emissioner.

Justering af lufttilførsel

 • Lufttilførselens rolle: Korrekt lufttilførsel hjælper med at regulere brændingstempoet og temperaturen i brændeovnen. For lidt luft fører til ufuldstændig forbrænding, mens for meget luft kan forårsage hurtig og ukontrolleret brænding.
 • Anvendelse af luftventiler: Lær din brændeovns luftventilsystem at kende for at optimere forbrændingen.

Rengøring og vedligeholdelse af brændeovn

 • Regelmæssig fejning af skorstenen: Dette bør gøres mindst én gang årligt for at fjerne sod og tjæreaflejringer, hvilket forhindrer skorstensbrande.
 • Inspektion af brændeovnen: Kontroller for slid eller skade, især i forbindelse med brændeovnens døre og forseglinger.

Brændeovn afstand til væg

 • Forebyggelse af varmerelaterede skader: En afstand på mindst en meter fra brændeovnen til brændbare materialer anbefales. Dette omfatter møbler, gardiner og andet husinventar. Hvis du har brændbare vægge skal du sikre dig at installatøren er bevidst om det. Sørg altid for at forhøre dig hos skorstensfejeren eller installatøren for din egen unikke installalation.

Overvågning af brændeovnen

 • Alarmer og sensorer: Overvej at installere varmesensorer eller termiske alarmer, som kan advare om overophedning.

Askehåndtering

 • Sikker opbevaring af aske: Aske skal opbevares i en brandsikker beholder, helst af metal, og holdes væk fra huset og brændbare materialer.

Undgå Imprægneret og affaldstræ i din brændeovn

 • Sundhedsrisici: Brænding af behandlet træ kan frigive giftige kemikalier, som kan være skadelige for både indendørs luftkvalitet og miljøet.

Læs også hvordan du checker om brændet er tørt

Installation og eftersyn af din brændeovn

Installation og regelmæssige eftersyn af brændeovne er kritisk for sikker og effektiv brug. Når en brændeovn installeres professionelt, garanteres det, at installationen overholder de lokale bygningskrav og sikkerhedsstandarder. Professionelle installatører har den nødvendige ekspertise og erfaring til at vurdere, hvor ovnen bedst kan placeres i forhold til ventilation, skorstenstilslutninger og sikkerhedsafstande til væg og brændbare materialer. Dette sikrer ikke kun optimal funktionalitet, men også at risikoen for brand og andre sikkerhedsmæssige problemer minimeres.

Regelmæssige eftersyn er ligeledes essentielle for at opretholde brændeovnens sikkerhed og ydeevne. Disse eftersyn bør udføres af kvalificerede fagfolk, der kan identificere og rette eventuelle problemer, før de udvikler sig til alvorlige risici. Eftersyn inkluderer typisk kontrol af brændeovnens integritet, inspektion af forseglingsmaterialer, tjek af skorstenens tilstand, og evaluering af lufttilførselssystemer. Disse kontrolpunkter er afgørende for at sikre, at ovnen brænder effektivt og sikkert, og at der ikke er risiko for kulilteudslip eller skorstensbrande.

Brandalarmer og brændeovne

Effektiv anvendelse og placering af brandalarmer spiller en afgørende rolle i hjemmets brandsikkerhed, især når der anvendes brændeovne. Det anbefales kraftigt at installere røgalarmer i hvert rum og på hver etage i hjemmet for at sikre tidlig detektion af røg, hvilket er afgørende for at reagere hurtigt i tilfælde af en brand. Dette er særligt vigtigt i rum med brændeovne, soveværelser, stuer og andre områder, hvor familie medlemmer tilbringer meget tid.

Foruden traditionelle røgalarmer bør man også overveje installation af kuliltealarmer, især i områder tæt på brændeovne. Kulilte er en farlig, lugtfri gas, som kan udledes ved ufuldstændig forbrænding i brændeovne. En kuliltealarm kan derfor fungere som en tidlig advarsel om potentielle farer, der ikke er synlige for det blotte øje.

Det er også vigtigt at vedligeholde og teste disse alarmer regelmæssigt for at sikre, at de fungerer korrekt. Dette indebærer at skifte batterier mindst én gang om året og teste alarmen månedligt ved at trykke på testknappen. Desuden bør man udskifte røg- og kuliltealarmerne helt efter producentens anbefalinger.

Læs også om minimering af sundhedsfaren ved brug af brændeovne

Børnegitter for sikkerhed omkring brændeovnen

Når man har en brændeovn i hjemmet, er det yderst vigtigt at tage højde for sikkerheden for børn og kæledyr. En effektiv måde at øge sikkerheden på er ved at installere et børnegitter foran brændeovnen. Børnegitteret fungerer som en fysisk barriere, der forhindrer direkte adgang til ovnen, hvilket er afgørende for at beskytte nysgerrige små børn og legesyge kæledyr mod de potentielle farer ved en varm ovn.

 • Design og funktionalitet: Moderne børnegitre er designet til at være både funktionelle og æstetisk tiltalende, så de kan integreres harmonisk i hjemmets indretning. De fås i forskellige materialer og stilarter, så det er muligt at finde et gitter, der passer til de specifikke behov og smag.
 • Let adgang for voksne: Samtidig med at de forhindrer børn og kæledyr i at komme for tæt på brændeovnen, tillader disse gitre let adgang for voksne til at betjene ovnen, tilføje brænde og udføre regelmæssig vedligeholdelse.
 • Fleksibilitet og sikker montering: Mange børnegitre tilbyder fleksibilitet i forhold til størrelse og form, så de kan passe til forskellige rum og brændeovnstyper. Det er vigtigt at vælge et gitter, der kan fastgøres sikkert til gulvet eller væggen for at forhindre, at det vælter.
 • Uddannelse og overvågning: Selvom børnegitre er en vigtig sikkerhedsforanstaltning, er det også afgørende at uddanne børn om brændeovnens farer og altid overvåge deres interaktioner i nærheden af ovnen.

Sikkerhed og brændeovne er også et spørgsmål om at have udstyret der gør det til en forsvarlig og hyggelig varmekilde. Ved at anvende et børnegitter kan man effektivt reducere risikoen for forbrændinger og andre ulykker relateret til brændeovnen, hvilket sikrer et tryggere miljø for hele familien.

For sikkerhed og brændeovne er børnegitter vigtigt udstyr.

Godkendte brændeovne

Valget af en godkendt brændeovn er afgørende for både sikkerhed og effektivitet. I mange lande skal brændeovne overholde specifikke standarder og regulativer for at sikre, at de er sikre at bruge.

 • Sikkerhedsstandarder: Brændeovne skal opfylde visse sikkerhedsstandarder, som ofte omfatter krav til emissioner, effektivitet og konstruktion. Disse standarder sikrer, at brændeovnen brænder rent og effektivt, samtidig med at brugernes sundhed og miljøet beskyttes.
 • Energimærkning: I mange regioner skal brændeovne også have en energimærkning, som angiver deres effektivitet og miljøpåvirkning. En højere energimærkning betyder ofte en mere effektiv og miljøvenlig ovn.
 • Værdi for pengene: En godkendt brændeovn kan være dyrere i indkøb, men investeringen betaler sig ofte tilbage over tid gennem øget effektivitet og lavere brændstofforbrug.

Brændeovn og prøvningsattester

Når du køber en brændeovn, er det vigtigt at sikre sig, at den kommer med en prøvningsattest. Dette dokument beviser, at ovnen er testet og godkendt i henhold til gældende standarder.

Hvad er en prøvningsattest?

En prøvningsattest er et dokument, der udstedes af et akkrediteret testinstitut. Det bekræfter, at brændeovnen har gennemgået nødvendige tests og opfylder de fastsatte sikkerheds- og ydelsesstandarder.

Vigtigheden af prøvningsattester

At have en prøvningsattest er ikke kun et tegn på kvalitet og sikkerhed; i mange tilfælde er det også et lovkrav. Uden en gyldig attest kan installationen af brændeovnen være ulovlig og potentielt farlig.

Kontrol af attester

Det er vigtigt at kontrollere, at attesterne er opdaterede og relevante for din specifikke model og dit land. Lovgivning og standarder kan variere betydeligt fra region til region.

Opsummering af sikkerhed og brændeovne

Brug af brændeovne er mere end blot en måde at opvarme hjemmet på; det er en praksis, der kræver ansvarlighed og opmærksomhed på detaljer for at sikre sikkerhed og effektivitet. Sikkerhed og brændeovne hænger uløseligt samme. Fra valget af det rigtige brændsel til den korrekte installation og vedligeholdelse, spiller hvert skridt en afgørende rolle i at skabe en sikker og behagelig atmosfære i hjemmet.

 • Sammenhængen mellem sikkerhed og effektivitet: En sikker brændeovn er ofte også en effektiv brændeovn. Ved at følge de bedste praksisser og anbefalinger, som beskrevet i denne artikel, sikrer man ikke kun sin egen og sin families sikkerhed, men også at brændeovnen fungerer optimalt, hvilket reducerer brændstofforbrug og miljøpåvirkning.
 • Langsigtet betydning: De investeringer, man gør i en godkendt brændeovn, korrekt installation, regelmæssig vedligeholdelse og ansvarlig brug, vil ikke kun tjene til umiddelbar sikkerhed, men også bidrage til brændeovnens levetid og generelle ydeevne.
 • Bevidsthed og viden: At forstå de risici, der er forbundet med brændeovne, og at være uddannet om korrekt brug og vedligeholdelse, er nøglen til at undgå potentielle farer. Det er vigtigt for brændeovnsejere at holde sig ajour med de nyeste sikkerhedsstandarder og driftspraksisser.

Som en afsluttende tanke er det vigtigt at huske, at brug af brændeovne kræver en balance mellem nydelse og forsigtighed. Ved at følge sikkerhedsretningslinjerne og ved at forpligte sig til korrekt vedligeholdelse og ansvarlig brug, kan man sikre, at brændeovnen forbliver en kilde til varme og komfort i mange år fremover.


Læs mere på braendefyringsportalen.dk